ALGEMENE VOORWAARDEN

WE WILL ROCK YOUR SUMMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Bedrijfsinformatie

Costa Promotions

Vredemaker 28

1689 WP Zwaag

KVK: 65460073

BTW: NL002102100B53

Contact: arjan@summerrockz.com


2. Accommodaties

De op de website van Costa Promotions getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door de accommodatie verschaffers. De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Costa Promotions nooit aansprakelijk worden gesteld. Costa Promotions behoudt het recht voor om zonder toestemming van de gast prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Dit geldt uiteraard niet als je al geboekt hebt. Eventuele fouten  op de website van Costa Promotions zullen hersteld worden, zodat je altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.


2.1 Maximale bezetting

Accommodaties zijn bij een maximale bezetting vaak niet ideaal, de ruimte is over het algemeen vrij krap voor het maximale aantal personen.

  2.2 Faciliteiten en verzorging

De verzorging en de beschikbare faciliteiten staan bij ieder individuele accommodatie aangegeven in de omschrijvingen. Deze omschrijvingen zijn met de meest zorgvuldige zorg samengesteld, maar Costa Promotions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten que weergave op de website. 


2.3 In- en uitchecken

Op de aankomst dag kun je je appartement of hotel meestal rond 16.00 uur betrekken. Op de vertrek dag dien je je appartement of hotel rond 10.00 uur te hebben verlaten. Dit zijn richtlijnen en is uiteindelijk per accommodatie anders. De daadwerkelijke tijden staan in de omschrijving van de betreffende accommodatie.


2.4 Toeristenbelasting

Bij alle accommodaties dien je ter plaatse bij aankomst nog een klein bedrag aan toeristenbelasting te betalen. De hoogte van dit bedrag vind je bij de beschrijving van de accommodatie en is gebaseerd op informatie die Costa Promotions jaarlijks ontvangt van de regionale overheid. Costa Promotions is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of wijzigingen in de toeristenbelasting.


2.5 Borg

Voor een appartement wordt meestal een borg verlangd. Deze krijg je, indien je appartement in orde is bevonden, bij vertrek weer retour. Het borgbedrag en de betaalwijze staan vermeld bij de bijzonderheden van de desbetreffende accommodatie. Voor hotelkamers wordt in het algemeen geen borg verlangd. Soms betaal je een klein bedrag aan borg voor de sleutel. De afhandeling van de borg is te allen tijde een zaak tussen jou en de accommodatie verschaffer. De hoogte van het borgbedrag kan tussentijds wijzigen. Costa Promotions heeft hier geen enkele invloed op en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor meningsverschillen over de borg tussen jou en de accommodatie verschaffer.

Een tip van Costa Promotions is te allen tijde van tevoren de accommodatie/inboedel goed te controleren en bij een onvolledige inventaris, beschadiging of gebreken, dit direct kenbaar te maken bij de accommodatie op de dag van aankomst. Om eventuele meningsverschillen met de accommodatie verschaffer te voorkomen raden wij ook aan om eventueel foto´s en video´s te maken van de inboedel op de dag van aankomst.


3. Prijzen en kosten

De vermelde prijzen op de website van Costa Promotions zijn per accommodatie per nacht. Voor appartementen geldt er een minimale bezetting. Deze hangt af van het type appartement. De prijzen zijn vastgesteld op basis van prijzen en belastingen die door de accommodaties en de regionale overheid jaarlijks verstrekt worden. Indien zich na dit tijdstip wijzigingen voordoen in genoemde componenten dan kan Costa Promotions hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Vermelde prijzen op de website zijn inclusief een bedrag aan boekingskosten/administratiekosten van € 30,- per persoon per boeking. Dit bedrag aan boekingskosten/administratiekosten vloeit voort uit de door ons te allen tijde gemaakte organisatorische kosten, zoals marketing, administratie, reserveringskosten etc.


4. Boeken

Zodra je boekt via onze website of per mail en dus akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden, beschouwt Costa Promotions dit als een definitieve boeking. Via de website doe je bij de reservering direct een aanbetaling van 30% van de totale reissom plus de boekingskosten. Als de boeking buiten de website om gemaakt wordt verwachten wij binnen 7 dagen de hiervoor genoemde aanbetaling.

Wanneer de boeking en aanbetaling zijn gedaan boekt Costa Promotions deze in via het backoffice systeem van onze tussenpersoon (World 2 Meet van Iberostar group) en daarna is de boeking definitief.  Omdat de systemen niet online met elkaar verbonden zijn kan het voorkomen dat in de tijd tussen de boeking en de verwerking door Costa Promotions in het systeem van de tussenpersoon er een verschuiving is in de beschikbaarheid. Mocht dit het geval zijn wordt er met de klant naar een passende oplossing gezocht en / of kan de klant zijn geld 100% terugkrijgen binnen 7 dagen.


4.1 Minimale leeftijd

Via Costa Promotions mag je je vakantie boeken vanaf 16 jaar en ouder. Als de hele groep minderjarig is (onder de 18 jaar) dient er toestemming verleend te worden door de ouders / verzorgers. 

In ons aanbod zijn er ook accommodaties die alleen volwassenen toelaten (18 jaar en ouder). Dit staat bij ons op de website duidelijk vermeld bij de accommodatie pagina. Klant is zelf verantwoordelijk voor het negeren van deze informatie en de eventuele financiële schade die hier uit voortvloeit.


4.2 Wijzigingen door de hoofdboeker

Na het boeken kun je tot 6 weken voor vertrek wijzigingen in je boeking aanbrengen, zulks echter uitsluitend voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Dit geldt ook voor eventuele bijgeboekte transfers. Wij brengen geen wijzigingskosten in rekening, mits er door de wijziging geen extra kosten ontstaan. Eventuele ontstane kosten worden wel in rekening gebracht. Uiteraard worden deze prijzen eerst met je gecommuniceerd. Na akkoord van de hoofdboeker voeren we deze wijziging door en brengen we deze kosten in rekening. Deze kosten dienen per direct voldaan te worden. Wil je een wijziging binnen 6 weken voor vertrek doorvoeren dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten zijn in overleg en worden pas doorgevoerd zodra je hier akkoord op hebt gegeven.


4.3 Bijboeken extra persoon

Het is mogelijk om binnen jouw boeking een wijziging aan te brengen, zoals het bijboeken van een extra persoon of het verlengen van je verblijf. Bijboeken is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. De reissom voor de reeds geboekte personen blijft te allen tijde ongewijzigd. Voor de bij te boeken persoon wordt de actuele reissom berekend. Houd er rekening mee dat deze reissom zowel hoger als lager kan zijn dan de reissom van de reeds geboekte personen. Het is ook mogelijk om iemand anders voor jou in de plaats te laten gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit kan te allen tijde bij ons gewijzigd worden tot 6 weken voor het toernooi. Let op! Luchtvaartmaatschappijen brengen hiervoor wel wijzigingskosten in rekening. Wil je een wijziging binnen 6 weken voor vertrek doorvoeren dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten zijn in overleg en worden pas doorgevoerd zodra je hier akkoord op hebt gegeven.


4.4 Annuleren door de hoofdboeker

Costa Promotions kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

- Annuleer je tussen 7 dagen en 10 weken na boeking dan bedragen de annuleringskosten 30% van de totale reissom, tenzij je annuleert, ongeacht de datum van boeking, binnen 10 weken voor vertrek, in welk geval de annuleringskosten 100% bedragen.

- Bij annulering vanaf 10 weken na boeking dan bedragen de annuleringskosten 100%.


Ook als de hoofdboeker annuleert als gevolg van een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst voor hem/haar en zijn/haar vakantiegroep tijdelijk of blijvend verhindert waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, staking, transportmogelijkheden incl. vliegverkeer, vulkaanuitbarsting, aswolk, weersomstandigheden, pandemie, COVID 19, mutaties, overlijden van naasten, etc… ten tijde van of voorafgaand aan de vakantieperiode bovenstaande annuleringskosten. Costa Promotions is nimmer aansprakelijk voor door de klant geleden schade die is ontstaan ten gevolge van zijn/haar annulering.

Covid-19 is tegenwoordig onderdeel van de samenleving. Wanneer een kleurcode verandert waarbij het reisadvies van de overheid wordt aangepast en de hoofdboeker beslist om van de reis af te zien dan gelden bovenstaande annuleringskosten eveneens. Costa Promotions adviseert daarom om een annuleringsverzekering samen met jouw reisverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen biedt Costa Promotions zelf niet aan. Diverse annuleringsverzekeringen bieden ook overmacht/bijzondere omstandigheden aan in hun polis.


4.4.1 Annulering en wijzigingen vanuit de organisatie

- Costa Promotions is gerechtigd het evenement te allen tijde voor aanvang te annuleren indien er sprake is van overmacht/bijzondere omstandigheden, zoals bijv.: politieke instabiliteit, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, staking transportmogelijkheden incl. vliegverkeer, vulkaan uitbarsting, aswolk, pandemie, COVID 19 en mutaties, brand en andere ernstige verstoringen in de organisatie en/of op het terrein, weersomstandigheden alsmede de omstandigheid dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken dan wel het evenement krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden of welke andere onmacht situatie dan ook, welke het onmogelijk maakt om het gehele evenement door te laten gaan.

- In geval van annulering door overmacht door Costa Promotions heeft de klant het recht op restitutie van zijn/haar reissom met aftrek van de boekingskosten/administratiekosten en de eventuele kosten die door de accommodaties of andere leveranciers bij Costa Promotions in rekening worden gebracht.

- Costa Promotions is niet aansprakelijk voor eventuele schade/kosten van de klant, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, in verband met annulering van de boeking door Costa Promotions. Costa Promotions adviseert daarom om een annuleringsverzekering samen met jouw reisverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen biedt Costa Promotions zelf niet aan. Diverse annuleringsverzekeringen bieden ook overmacht/bijzondere omstandigheden aan in hun polis.

- Costa Promotions is  niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de aankomst data door bijvoorbeeld wijzigingen van het vluchtschema. Zo kan Costa Promotions nooit verantwoordelijk worden gehouden voor geannuleerde of vertraagde vluchten.


5. Betaling

Uiterlijk binnen 7 dagen na de bevestiging dient de aanbetaling van 30% van de reissom plus de boekingskosten van 30 euro voldaan te zijn.

De totale reissom dient ten aller tijden  uiterlijk 10 weken voor vertrek voldaan te zijn.

Boek je later dan 10 weken voor vertrek dient het volledige bedrag van de reissom in 1 keer voldaan te worden.


5.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/ zij aanmeldt)


5.2 Afkoelingsperiode

Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ́afkoelingsperiode’, die in de wet ́kopen op afstand ́wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die je via onze website boekt. Echter heeft Costa Promotions hier een verruiming in gemaakt. Elke boeking die je maakt, kan je kosteloos annuleren binnen 7 dagen, met uitzondering van boekingen die worden gemaakt binnen 10 weken voor aanvang van de aankomstdatum.


6. Algemene voorwaarden

Costa Promotions is niet aangesloten bij de ANVR en hanteert zijn eigen algemene voorwaarden die gebaseerd zijn op de richtlijnen die de ANVR hanteert

.

6.1 Reispapieren / Documenten / Verzekeringen

Costa Promotions is niet verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste reisdocumenten van de klant. Costa Promotions raadt daarnaast iedereen aan om een reisverzekering af te sluiten.


6.2 Activiteiten

Op locatie zullen er activiteiten aangeboden worden door Summer Rockz (Dynamite events sl). Dit is in samenwerking met Costa Promotions maar expliciet niet door Costa Promotions georganiseerd. Costa Promotions verzorgt slechts de marketing / promotie van deze events. Deelname is vrijblijvend en vrijwillig.


6.3 Verloren voorwerpen

Costa Promotions kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Als je iets belangrijks bent vergeten in de accommodatie of in de transfer bus kun je altijd even een WhatsApp of een e-mail sturen. Dan gaan we voor je kijken wat we kunnen doen! Mochten we jouw verloren voorwerp vinden, dan zullen we deze opsturen. De kosten voor de verzending zijn altijd voor jezelf. Costa Promotions kan niet aansprakelijk gesteld worden mocht het verloren voorwerp tijdens de verzending kwijtraken.


6.4 Ontevreden of klachten

Heb je klachten over de reis of ben je ontevreden over de accommodatie, dan dien je dit direct te melden aan de receptie van de accommodatie en aan de vertegenwoordiging van Costa Promotions ter plaatse. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Costa Promotions op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat kan doen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Wordt jouw klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan kun je uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis jouw klacht schriftelijk (met een motivatie en bewijsstukken) indienen. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen één maand na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) bij Costa Promotions indienen. Een klacht indienen kan via arjan@summerrockz.com


6.5 Privacy

 Voor het boeken van een reis of het lid worden van de nieuwsbrief heeft Costa Promotions jouw gegevens nodig. Jouw gegevens worden met zorg door Costa Promotions behandeld. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij het organiseren van jouw verblijf zijn er meerdere partijen betrokken. Denk hierbij aan de hotelier of events organisator Summer Rockz, maar ook aan nationale autoriteiten van het land van bestemming. Costa Promotions gaat altijd discreet om met de gegevens van haar klanten, maar deelt wel relevante reisinformatie met derden. Costa Promotions vraagt vooraf toestemming middels deze algemene voorwaarden om content geschoten tijdens de boeking te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Niets van de website mag overgenomen of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Costa Promotions.


6.6 Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Costa Promotions

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft. Wij gaan hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om. Jouw gegevens zijn nodig om je boeking af te handelen en je op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over de reis. Wanneer je een reis boekt of nieuwsbrief aanvraagt worden de gegevens die je verstrekt door Costa Promotions bij ons vastgelegd. Costa Promotions legt je gegevens en de gegevens van je medereizigers vast voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Je kunt altijd een overzicht opvragen van je gegevens in onze database. Indien je niet langer wil dat jouw gegevens worden gebruikt voor toezending van informatie door ons dan kun je dit aan ons kenbaar maken.


6.7 Nieuwsbrief / WhatsApp service 

Wanneer jij je hebt aangemeld voor de Costa Promotions nieuwsbrief / WhatsApp service, informeren wij je regelmatig per email of WhatsApp over onze aanbiedingen. Wens je geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen? Dan kun je ons een e-mail sturen naar arjan@summerrockz.com en melden wij je per direct af.

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Sanne van Vught over Lloret Selected
Wow tijd geleden alweer, maar wat was dit een vette avond. Die tequilashow van de mannen staat me nog bij haha. Jammer dat het einde van de avond nog maar een vage herinnering is :):)
Ms. Nameless
Add Your Stars
Robin van Goethem over onze events

Nog altijd goede herinneringen aan. Vorig jaar geweest met onze vriendengroep. Leuk personeel, goede organisatie en echt waar voor je geld. Echt een aanrader!

Ms. Nameless
Add Your Stars
Tim Cuppen over de Millennium Party

Super avond gehad hier! Alles was goed geregeld en heerlijke muziek!!

Ms. Nameless
Add Your Stars

MEEST GESTELDE VRAGEN